Edwin Cnossen
Embrace
Edwin Cnossen is adviseur bij Embrace. Het intranet sociaal maken, daar begon hij acht jaar geleden mee. Het ontstaan van een social intranet, als ondersteunend middel voor een organisatie, ging hand in hand met de groeiende behoefte aan een meer transparante en flexibele manier van communiceren en samenwerken. Nu in 2019 maken meer dan 300 organisaties en bijna een half miljoen mensen gebruik van Embrace. De afgelopen twee jaar stimuleert Edwin de verschuiving van Embrace als social intranet naar Embrace als toegangspoort tot de digitale werkomgeving. Embrace creëert samenhang en overzicht in de digitale werkomgeving. Het sociale karakter van Embrace zorgt voor beter geïnformeerde professionals, vereenvoudigde digitale interne communicatie en betekenisvolle verbindingen van mens tot mens.